Rokee - 专业的弹性联轴器,梅花联轴器,膜片联轴器,柱销联轴器等联轴器厂家

WG型鼓形齿式联轴器

WG型鼓形齿式联轴器的总体特性与其他鼓形齿类似,但是采用更大模数设计,一般可以传递更大的扭矩。
WG型鼓形齿式联轴器,WG鼓形齿联轴器,WG齿式联轴器
WG型鼓形齿式联轴器,WG鼓形齿联轴器,WG齿式联轴器

WG鼓形齿式联轴器基本参数

WG鼓形齿式联轴器基本参数相关产品

当前位置:首页 / 产品中心 / 鼓形齿式联轴器 / WG型鼓形齿式联轴器